ПАНЕЛНА ОГРАДА

naspanel

ПАНЕЛ

Панелите се изработени од топлопоцинкувани челични шипки со дијаметар 4мм, кои се електростатски фарбани со полиестерски пластичен нанос и печени на 200°С. За постигнување на потребната цврстина на панелот, додадени се појачувања во облик на буквата ”V” по целата должина на оградниот панел (од 2-4 појачувања во зависност од висината на панелот). Со тоа се постигнува доволна цврстина на целиот панел.

Се употребуваат за оградување на׃

– куќи и викендици
– училишта,
– спортски терени,
– деловни објекти и магацини и др.

ПАНЕЛ ЗА ОГРАДА

Висина
( mm )

Појачувања

V-прекршувања

Дијаметар на жица (mm) Големина на отвор (mm) Должина на панелот (mm)
1000 2 4 50×150 2500

1200

3 4 50×150 2500
1500 3 4 50×150 2500

 

2000 4 4 50×150 2500

 

СТОЛБ

Столбовите се изработени од топлопоцинкуван профил со димензија 50х50мм кои се електростатски фарбани со полиестерски пластичен нанос и печени на 200°С. Постојт два типа на столбови׃

  • столб со база (за монтаза на бетонска подлога)
  • столб без база (за монтажа на земјена подлога, со бетонски стопи)

СТОЛБ ЗА ОГРАДА

Висина
( mm )
Број на спојки Димензија на профил (mm) Димензија на база (mm) Број на анкери

1000

2 50х50 120×120 4

1200

3 50х50 120х120 4

1500

3 50х50 120х120 4

 

2000

3 50х50 120х120 4

 

2000 4 50х50 нема нема

 

2500

4 50х50 нема нема
     

 

*Цената на столбот вклучува: 4 анкер шрафови и спојки во зависност од висината

СПОЈКА

Спојките служат за поврзување на панелите со столбовите. Изработени се од полимидна пластика која има UV заштита и е отпорна на топлина и избледување. Кај нашите огради се применува посебна техника на спојување панел-столб без никакво оштетување на столбовите и бушење.

Шрафовите кои се користат се поцинкувани и имаат премаз за заштита од корозијa