ОГРАДА ОД ВЕШТАЧКА ТРЕВА

 

 

Оградата од вештачка трева претставува модерен и едноставен начин на оградување. Нуди 100% визуелна заштита.

Отворите се со големина 40мм х 40мм испреплетени со вештачка трева со UV заштита од сонце.

Висината на оградата од вештачка трева може да биде 1м, 1,2м и 1,5м.

Оградата од вештачка трева може да се комбинира со панелната ограда. Се употребува за оградување на дворови на куќи и викендици, угостителски објекти, деловни објекти и др.